Disclaimer

Disclaimer van AppartementWageningen

AppartementWageningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementWageningen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementWageningen zijn verbonden. AppartementWageningen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementWageningen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementWageningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementWageningen worden aangeboden. AppartementWageningen garandeert niet dat de op AppartementWageningen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementWageningen garandeert ook niet dat de op AppartementWageningen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementWageningen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementWageningen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementWageningen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementWageningen. U vrijwaart AppartementWageningen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementWageningen.